O Katedrze

Kierownictwo


dr hab. inż. Piotr Burmistrz – profesor uczelni

Dane adresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
pawilon B-3, gabinet 310
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon

12 634 2602
12 617 2577

Poczta elektroniczna

ktp@agh.edu.pl

Historia

2024

Do Katedry Technologii Paliw dołączone zostają zespoły badawcze z byłej Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku.

2020

Kierownikiem Katedry w kadencji 2020-2023 pozostaje
dr hab. inż. Piotr Burmistrz.
Zatrudnienie w ramach programu "Powroty" finansowanego przez NAWA dr hab. inż. Rafała Buczyńskiego pracującego wcześniej w TU Clausthal.

2019

Kierownikiem Katedry zostaje dr hab. inż. Piotr Burmistrz.

2018

Prof. dr hab. Teresa Grzybek przechodzi na emeryturę
Kierownictwo Zespołu Katalizy w Ochronie Środowiska przejmuje dr hab. Monika Motak.

2017

Prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec przechodzi na emeryturę
Kierownictwo Zespołu Technologii Paliw Ciekłych obejmuje nowo zatrudniony dr hab. inż. Marek Lewandowski.

2016

Kierownikiem Katedry Technologii Paliw zostaje dr hab. inż. Andrzej Strugała.

2008

Zatrudnienie prof. dr hab. inż. Janusza Jakóbca i utworzenie Zespołu Technologii Paliw Ciekłych.

2007

Przyłączenie do Katedry Technologii Paliw Zakładu Materiałów Węglowych i Nieorganicznych.
Kierownikiem zostaje prof. Jerzy F. Janik, a zastępcą dr hab. inż. Andrzej Strugała.
Prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz przechodzi na emeryturę.

2005

Do Zakładu Materiałów Węglowych i Nieorganicznych przyłączony zostaje zespół badawczy Modelowania Procesów Sorpcyjnych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janiny Milewskiej-Dudy.

2002

Katedra Energochemicznego Przetwórstwa Węgla zmienia nazwę na Katedrę Technologii Paliw.

2000

Katedra Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych zmienia nazwę na Zakład Materiałów Węglowych i Nieorganicznych, a jego kierownikiem zostaje prof. dr hab. Jarzy F. Janik.
Przyłączenie do Zakładu Zespołu badawczego Katalizy w Ochronie Środowiska pod kierownictwem prof. dr. hab. Teresy Grzybek.

1995

Na bazie istniejących Katedr powstaje Wydział Paliw i Energii.

1991

Zakład Koksownictwa i Gazownictwa zostaje podzielony na dwie części: Katedrę Energochemicznego Przetwórstwa Węgla pod kierownictwem prof. Aleksandra Karcza oraz Katedrę Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych pod kierownictwek prof. Aleksandra Długosza.

1985

Katedra zostaje przekształcona w Zakład Koksownictwa i Gazownictwa.

1981

Rozwijająca się Katedra Koksownictwa i Gazownictwa otrzymuje pomieszczenia na całym 3 piętrze w pawilonie B-3.

1978

W Katedrze Koksownictwa i Gazownictwa zatrudniony zostaje Andrzej Piotrowski - kierownik koksowni w ówczesnej Hucie im. Lenina.

1974

Na bazie Katedry Koksownictwa i Gazownictwa oraz Instytutu Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów zostaje utworzony Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów - na prawach wydziału. Z którego wykształca się później Wydział Energetyki i Paliw.

1968

Przekształcenie Zakładu Koksownictwa w Katedrę Koksownictwa i Gazownictwa.
Pracę w Katedrze rozpoczyna Bolesław Sperski – długoletni dyrektor Gazowni Krakowskiej.

1965

Zakład Koksownictwa przeprowadza się do nowowybudowanego paliwonu B-3, gdzie otrzymuje pomieszczenia na połowie 3 piętra.

1962

W Zakładzie Koksownictwa na stanowisku asystenta stażysty zatrudniony zostaje mgr inż. Aleksander Karcz, późniejszy długoletni kierownik Katedry.

1956

Na Wydziale Metalurgicznym powstaje Zakład Koksownictwa, który uważany jest za protoplastę Katedry Technologii Paliw.
Kierownikiem Katedry zostaje prof. dr hab. inż. Franciszek Byrtus. Pracę rozpoczyna Aleksander Długosz, późniejszy kierownik Katedry Technologii Wyrobów Węglowo-Grafitowych. Pierwsza siedziba w budynku A-2 (I piętro).

Pracownicy Katedry

W Katedrze Technologii Paliw pracują następujące osoby:

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Rafał Buczyński - profesor uczelni
dr hab. inż. Piotr Burmistrz - profesor uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Czerski - profesor uczelni
dr hab. inż. Cezary Czosnek - profesor uczelni
dr hab. inż. Jerzy Górecki - profesor uczelni
dr hab. inż. Marek Inger - profesor uczelni
dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski - profesor uczelni
dr hab. inż. Marek Lewandowski - profesor uczelni
dr hab. inż. Mariusz Macherzyński - profesor uczelni
prof. dr hab. Monika Motak
prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk
dr hab inż. Andrzej Strugała - profesor uczelni
dr hab inż. Katarzyna Styszko - profesor uczelni

Emerytowni samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Aleksander Długosz
prof. dr hab. Teresa Grzybek
prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec
prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik
prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
prof. dr hab. Stanisław Porada

Adiunkci

dr Mieczysław Bałys
dr Anna Białas
dr inż. Ewelina Brodawka
dr inż. Marcelina Bury
dr inż. Katarzyna Czerw
dr inż. Radosław Dębek
dr inż. Tadeusz Dziok
dr Laura Frydel
dr inż. Magdalena Gazda-Grzywacz
dr inż. Przemysław Grzywacz
dr Jacek Jagiello
dr inż. Rafał Janus
dr inż. Grzegorz Stefan Jodłowski
dr inż. Krzysztof Kogut
dr inż. Katarzyna Lejda
dr inż. Dorota Makowska
dr inż. Jakub Mokrzycki
dr inż. Katarzyna Nosek
dr inż. Agnieszka Orzechowska-Zięba
dr inż. Justyna Pyssa
dr inż. Andrzej Rozwadowski
dr inż. Bogdan Samojeden
dr inż. Katarzyna Śpiewak
dr inż. Jakub Szczurowski
dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala
dr inż. Mieszko Tokarski
dr inż. Ilona Uryga-Bugajska
dr inż. Elżbieta Vogt
dr inż. Mariusz Wądrzyk
dr inż. Faustyna Wierońska-Wiśniewska
dr inż. Dominik Wierzbicki
dr inż. Marta Wójcik
dr inż. Eliza Wolak
dr Marta Wolczko

Asystenci

mgr inż. Joanna Burek
mgr inż. Przemysław Draga
mgr inż. Honorata Osip
mgr inż. Leszek Stępień
mgr inż. Edyta Strzelec
dr inż. Agnieszka Szymaszek-Wawryca
mgr inż. Jagoda Worek

Pracownicy naukowo-techniczni

dr inż. Krzysztof Bytnar
mgr inż. Iwona Micuła
dr inż. Piotr Zabierowski

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adrianna Bigaj
Janusz Guzera
mgr inż Marzia Faedda
mgr Katarzyna Sztybel

Pracownicy administracyjni

Barbara Wolańska

Doktoranci

mgr inż. Adrianna Bigaj
mgr inż. Piotr Bochenek
mgr inż. Grzegorz Borówka
mgr inż. Aleksandra Hudek
mgr inż. Łukasz Korzeniowski
mgr inż. Honorata Osip
mgr inż. Marek Plata
mgr inż. Damian Przerwa
mgr inż. Magdalena Saramok
mgr inż. Piotr Soprych
mgr inż. Paulina Summa
mgr inż. Mateusz Wałęka
mgr inż. Kamila Zaborowska
mgr inż. Patryk Zdziobek
mgr inż. Maciej Żyrkowski

Emerytowani pracownicy, wcześniej zatrudnieni pracownicy

dr inż. Zbigniew Bębenek
mgr inż. Stanisław Budzyń
dr hab. inż. Tomasz Chmielniak - profesor uczelni
dr hab. inż. Mariusz Drygaś - profesor uczelni
inż. Jerzy Jonas
mgr inż. Elżbieta Jurzecka
dr inż. Jerzy Klinik
dr inż. Mateusz Krzak
mgr inż. Marek Możdżeń
mgr inż. Michał Musiał
mgr inż. Teresa Rozwadowska
mgr inż. Grzegorz Skalski
dr hab. inż. Marek Ściążko
mgr inż. Katarzyna Świrk
dr inż. Janina Wolszczak
mgr inż. Magda Ziółkowska
dr inż. Wiesław Andrzej Żmuda

Publikacje pracowników Katedry

Publikacje pracowników Katedry Technologii Paliw w oficjalnej Bazie Danych o Autorach i Publikacjach AGH
(kliknięcie na nazwisku pracownika spowoduje otwarcie nowego okna)

dr Mieczysław Bałys
dr Anna Białas
mgr inż. Adrianna Bigaj
mgr inż. Piotr Bochenek
mgr inż. Grzegorz Borówka
dr inż. Ewelina Brodawka
dr hab. inż. Rafał Buczyński - profesor uczelni
mgr inż. Stanisław Budzyń
mgr inż. Joanna Burek
dr hab. inż. Piotr Burmistrz - profesor uczelni
mgr inż. Marcelina Bury
dr inż. Krzysztof Bytnar
mgr inż. Karolina Cwynar
mgr inż. Patryk Czach
dr hab. inż. Grzegorz Czerski - profesor uczelni
dr inż. Katarzyna Czerw
dr hab. inż. Cezary Czosnek - profesor uczelni
dr inż. Radosław Dębek
mgr inż. Przemysław Draga
Joanna Drużkowska
dr hab. inż. Mariusz Drygaś - profesor uczelni
dr inż. Tadeusz Dziok
mgr inż. Faedda Marzia
dr inż. Magdalena Gazda-Grzywacz
dr hab. inż. Jerzy Górecki - profesor uczelni
prof. dr hab. Teresa Grzybek
dr inż. Przemysław Grzywacz
Janusz Guzera
mgr inż. Aleksandra Hudek
dr Jacek Jagiello
prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec
prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik
dr inż. Rafał Janus
dr inż. Grzegorz Stefan Jodłowski
inż. Jerzy Jonas
mgr inż. Elżbieta Jurzecka
prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz
mgr inż. Mateusz Karczewski
dr Jerzy Klinik
dr inż. Krzysztof Kogut
mgr inż. Łukasz Korzeniowski
dr inż. Mateusz Krzak
mgr inż. Michał Kumor
dr hab. inż. Mirosław Kwiatkowski - profesor uczelni
mgr inż. Katarzyna Lejda
dr hab. inż. Marek Lewandowski - profesor uczelni
dr hab. inż. Mariusz Macherzyński - profesor uczelni
dr inż. Dorota Makowska
dr inż. Marta Marczak-Grzesik
mgr inż. Iwona Micuła
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
dr inż. Jakub Mokrzycki
dr hab. Monika Motak - profesor uczelni
mgr inż. Marek Możdżeń
mgr inż. Michał Musiał
dr inż. Katarzyna Nosek
dr inż. Agnieszka Orzechowska-Zięba
mgr inż. Honorata Osip
mgr inż. Marek Plata
prof. dr hab. Stanisław Porada
mgr inż. Damian Przerwa
dr inż. Justyna Pyssa
mgr inż. Teresa Rozwadowska
dr inż. Andrzej Rozwadowski
mgr inż. Marwa Saad
dr inż. Bogdan Samojeden
mgr inż. Magdalena Saramok
mgr inż. Grzegorz Skalski
prof. dr hab inż. Wiktoria Sobczyk
mgr inż. Piotr Soprych
mgr inż. Leszek Stępień
dr hab inż. Katarzyna Styszko - profesor uczelni
dr hab inż. Andrzej Strugała - profesor uczelni
mgr inż. Edyta Strzelec
mgr inż. Paulina Summa
dr inż. Jakub Szczurowski
dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala
dr inż. Agnieszka Szymaszek-Wawryca
dr inż. Katarzyna Śpiewak
mgr inż. Katarzyna Świrk
dr inż. Mieszko Tokarski
mgr inż. Tomasiewicz Grzegorz
dr inż. Ilona Uryga-Bugajska
dr inż. Elżbieta Vogt
mgr inż. Mateusz Wałęka
dr inż. Mariusz Wądrzyk
mgr inż. Faustyna Wierońska-Wiśniewska
dr inż. Dominik Wierzbicki
dr inż. Eliza Wolak
dr Marta Wolczko
dr Janina Wolszczak
mgr inż. Jagoda Worek
dr inż. Marta Wójcik
dr inż. Piotr Zabierowski
mgr inż. Kamila Zaborowska
mgr inż. Patryk Zdziobek
mgr inż. Magda Ziółkowska
dr inż. Andrzej Wiesław Żmuda
mgr inż. Maciej Żyrkowski
All rights reserved © Katedra Technologii Paliw
Realizacja Krzysztof Kogut

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.